Kalite ve Çevre Politikamız

Dünya firması olma hedefi ile hareket eden kuruluşumuzun kalite politikasını oluşturan ana ilkeler şunlardır;

*Müşterilerimizin kalite beklentilerini tam olarak karşılarken tasarım konusunda beklentilerin önüne geçerek yeni ürünleri pazara sunmak,
*Sürekli iyileştirme felsefesiyle kalite seviyesini artırmak,
*Kalite duyarlı organizasyon yaratmak ve üretim faaliyetlerinde kalite kavramının esas aldığı ölçme ve değerlendirme mekanizmalarını etkin kılmak,
*Çalışan sürekli eğitilmesi ve yönetim faaliyetlerine katkılarıyla takım ruhu kazandırmak,
*Kaliteye ve eğitimi toplumsal bir sorumluluk olarak algılamak ve bu konularda firma içi ve dışı faaliyetlerde bulunmak,
*Kalite ve yönetim hedeflerini dünya üzerinde oluşturmak ve Pazar olarak bütün dünyayı görmek,
*Kalite seviyesinde sürekliliği sağlamak,
*Daha geniş pazarlara ulaşabilmek için kaliteden ödün vermeksizin kapasite açısından büyümek,

Gül Metal Aksesuar Yönetimi, bu şartların oluşması için gerekli desteğin verilmesini taahhüt eder.

Gül Metal Aksesuar, üretiminde mükemmele ulaşmak için; modern teknoloji ile ustalığı kurgulamıştır.
Çağdaş teknolojinin imkânları ve yetkin tasarım bilgisi, Gül Metal Aksesuar’ın modern üretim sürecinde birleştirilmiştir.

Global pazarda rekabet eden Gül Metal Aksesuar, gelişmiş ülke standartlarına uygun olarak tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, aynı zamanda insan kaynağının sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke olarak benimsemiştir. Çevreye duyarlı üretim anlayışı paralelinde Gül Metal Aksesuar, atıkların arındırılması, tüm proseslerinde üst düzeyde geri dönüşüm sağlanması konularında öncüdür ve sürekli gelişim içerisindedir.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın temel değerleri aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

*Ürün ve Prosesleri tasarlarken, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve teknolojileri kullanma çabasında olmak,
*Atıklarımızın azaltılması ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,
*Ülke ve kuruluş kaynakları ile doğal kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak,
*Faaliyetlerimizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri saptayıp, riskleri yönetmek,
*İnsan kaynaklarımızın eğitimlerde, çalışanlarımıza; İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’ nın bilincine sahip olmalarını, sürekli gelişimini ve katılımcı olmalarını sağlamak,
*Yerel ve Ulusal tüm zorunlulukları minimum standartlar olarak kabul ederek “Aksesuar” sektöründe örnek ve önder kuruluş olmak.